Boogie Woogie - Level I
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
TSB172 Sonntag 13:15 - 14:30 24.11.2019 4 x 75 Minuten
Boogie Woogie - Level II
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
TSB272 Sonntag 13:15 - 14:30 24.11.2019 4 x 75 Minuten
Boogie Woogie - Level III
Kurs-Nr. Kurstag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
TSB372 Sonntag 13:15 - 14:30 24.11.2019 4 x 75 Minuten